تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان

0

گیگر:

برگزاری راهپیمایی عفاف و حجاب به مناسبت روز ملی عفاف در اصفهان برگزار شد . که بنرهایی باعث جنجالی شدن
این راهپیمایی شد. بنری که با عکس بازیگران برای نشان دادن بد حجابی نمایش داده شد سر و صدای زیادی به پا کرد.

 

     

راهپیمایی عفاف و حجاب همزمان با روز ملی عفاف و حجاب در اصفهان-1

 

تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان

راهپیمایی عفاف و حجاب همزمان با روز ملی عفاف و حجاب در اصفهان-2

 

 

تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان

راهپیمایی عفاف و حجاب همزمان با روز ملی عفاف و حجاب در اصفهان-3

 

تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان

 

راهپیمایی عفاف و حجاب همزمان با روز ملی عفاف و حجاب در اصفهان-4

 

 

تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان

راهپیمایی عفاف و حجاب همزمان با روز ملی عفاف و حجاب در اصفهان

 

 

تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان

تصاویر جنجالی راهپیمایی حجاب در اصفهان[ad_2]

لینک مطلب

پاسخ دهید