تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

0

شهرداری شیخ نشین دوبی با همکاری شرکت هلندی اقدام به طراحی و ساخت منازل مسکونی شناور در آبهای خلیج فارس می‌کند.این منازل با امکانات کامل است و انرژی آن از طریق خورشید تأمین می‌شود.

52555_545453

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

52555_545454--ir

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

56756756756765756756757675

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

52555_545459-676575675675ir

تصاویر خانه های رویایی روی آب‌های خلیج فارس

52555_545458-67575756756756ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید