تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

طی 24 ساعت گذشته ، 137 سارق به عنف، منزل و خودور، توسط پلیس آگاهی در سطح تهران شناسایی و دستگیر شدند. عکس های  مجتبی محمدلو عکاس ایرنا را مشاهده می کنید.

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

تصاویر : دستگیری سارقین خطرناک در تهران

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید