تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

0

گیگر :

شامگاه شنبه (یک اسفند)، جمعی از اهالی رسانه و فرهنگ با سید حسن خمینی نوه امام خمینی(ره) دیدار کردند. سید حسن خمینی نامزد انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. عکس های همت خواهی عکاس ایسنا را در زیر مشاهده می کنید.

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

تصاویر : دیدار اهالی رسانه با سید حسن خمینی

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید