تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

0

گیگر:

گزارشی تصویری از مراسم ویژه افطاری در مسجد «نان شیا» شهر پکن پایتخت چین

 

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

مراسم افطاری در پایتخت چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

گزارش تصویری از برگزاری افطاری در مسجد چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

عکس های مراسم افطاری در مسجد نان شیا

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

شرکت مردم چین در مراسم افطاری و برگزاری نماز جماعت

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

رنگ و بوی رمضان در پایتخت چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چین

تصاویر دیدنی افطاری در مسجد نان شیا چینلینک مطلب

پاسخ دهید