تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

0

نبرد سم جنگی میان انگستان و فرانسه با آلمان در جنگ جهانی در سال ۱۹۱۶ بود که در آخر شکست آلمان انجامید. به تازگی تصاویری از کمیاب و دیده نشده از زندگی سربازهای این جنگ در سنگرها منتشر شده است. این تصاویر که مربوط ۱۰۰ سال پیش است را از دست ندهید.

_0590-wwi_battle_never_seen_01

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

_0591-wwi_battle_never_seen_09

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

Matilda_ir_0592-wwi_battle_never_seen_10

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

_0595-wwi_battle_never_seen_06

تصاویر دیدنی و کمیاب نبرد سم در جنگ جهانی اول

r_0599-wwi_battle_never_seen_04

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید