تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

0

گیگر :

روز گذشته اولین گروه از پناهجویان غیرقانونی با کشتی از یونان به ترکیه بازگردانده شدند. این اقدام اعتراض نهادهای حقوق بشری را بر انگیخته است.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

تصاویر : دیپورت پناهجویان از یونان به ترکیه‎

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید