تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به منظور اجرای رزمایش محرم در منطقه عمومی غرب و شمال غرب کشور حاضر شدند.

رزمایش مشترک یگان های ارتش مستقر در غرب کشور 27 و 28 مهر ماه برگزار می شود.

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

تصاویر : رزمایش محرم در شمال غرب کشور

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید