تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

0

گیگر :

رزمایش پرتوی تهران صبح پنجشنبه چهاردهم آبان ماه در شهرک والفجر منطقه 6 تهران برگزار شد.

به گزارش انتخاب، طراحی عملیاتی این رزمایش پرتوی به این قرار است که یک دستگاه حمل رادیو دارو از پردیس انرژی اتمی شهید شهریاری به مقصد بیمارستان بقیه الله در حال حرکت است که تصادف می‌کند و دچار آتش‌سوزی می‌شود و تیم های عملیاتی جهت رفع آلودگی و نجات سرنشینان وارد عمل می‌شوند.

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

تصاویر : رزمایش پرتوی در تهران

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید