تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

0

در برخی رژه ها واقعا آدم حیرت می کند چراکه افراد با دقت بسیار بالایی و هماهنگ با هم رژه می روند. نظمی که در رژه ارتش‌های مختلف جهان وجود دارد حاصل آموزش‌ها و تمرین‌های مداوم است

65465464646666546333

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

454541200000000

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

860159080-parsnaz-ir

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

733319191-564654654ir

تصاویر رژه های منظم نظامی و دقت های میلیمتری

1947969162-56556ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید