تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

0

زنان تک تیرانداز در جنگ جهانی دوم عاملی برای مرگ سربازان نازی بودند و برای کشور خود یعنی روسیه می جنگیدند. پس از آنکه در سال ۱۹۴۱ و در جریان جنگ جهانی دوم ارتش آلمان نازی به خاک شوروی حمله کرد صدها هزار نفر از زنان برای پیوستن به ارتش این کشور اعلام آمادگی کردند.

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

1132324885-6546433ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

1052850670-6464333ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

487743221-345252252ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

1480249396-55433ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید