تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

0

زنان تک تیرانداز در جنگ جهانی دوم عاملی برای مرگ سربازان نازی بودند و برای کشور خود یعنی روسیه می جنگیدند. پس از آنکه در سال ۱۹۴۱ و در جریان جنگ جهانی دوم ارتش آلمان نازی به خاک شوروی حمله کرد صدها هزار نفر از زنان برای پیوستن به ارتش این کشور اعلام آمادگی کردند.

1717245483-5646546ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

1132324885-6546433ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

1052850670-6464333ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

487743221-345252252ir

تصاویر زنان تک تیرانداز جنگ جهانی دوم را ببینید

1480249396-55433ir

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید