تصاویر : زندگی زیر مه زرد

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

بومیان ساکن جزیره بورنئو که در کناره رودخاه کاپواس زندگی می کنند، به زندگی در هوای مه آلود عادت دارند. اما وقوع آتش سوزی در جنگلهای اندونزی باعث شده تا زندگی در مه زرد رنگ و هوای آلوده را تجربه کنند.

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

تصاویر : زندگی زیر مه زرد

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید