تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

0

گیگر :

ده ها کودک عراقی پس از فرار از دست داعش، مجبورند برای گذراندن زندگی خود در میان زباله ها دنبال خوراکی های پس مانده و اشیاء بعضا با ارزش بگردند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

تصاویر : زندگی کودکان عراقی در میان زباله ها

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید