تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

مهاجرانی که قصد داشتند به کشورهای غرب اروپا بروند، بین مرزهای کرواسی، مجارستان و اتریش سرگردان شده و هیچ یک از این کشور ها آنها را نپذیرفتندپناهجویان پس از آنکه مجارستان با کشیدن سیم خاردار مانع ورود آن ها از صربستان شد،مسیر خود را به سوی کرواسی تغییر دادند تا از آنجا به راه خود برای رسیدن به آلمان و شمال اروپا ادامه دهند.

تصمیم کرواسی به انتقال مهاجران به مرز مجارستان، انتقاد بوداپست رابرانگیخت و در واکنش این کشور، پلیس و خودروهای مسلح را در مرز با کرواسی مستقر کرده است.

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

تصاویر : سرگردانی مهاجران بین مرزها

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید