تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه، روز پنجشنبه در سفری یک روزه به شهر قم پس دیدار با برخی از مراجع تقلید و اندیشمندان دینی در نشست مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

تصاویر : سفر وزیر امور خارجه به قم

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید