تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

0

زندان کوچک در مانیل فیلیپین قرار دارد که ۵ برابر بیشتر از ظرفیتش در آن زندانی قرار دارد! این زندان میزبان ۳۸۰۰ نفر زندانی است که در شرایطی عجیب در کنار هم حبس شده اند.

زندان-1

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

زندان-4

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

زندان-7

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

زندان-9

تصاویر شلوغ ترین و عجیب ترین زندان دنیا در فیلیپین

زندان-6

گیگر

لینک مطلب

پاسخ دهید