تصاویر صفحه نخست روزنامه های ورزشی 10 بهمن

0

سخنگوی دستگاه قضا: زمانی در دولت نهم با یکی از کسانی که در تیم هسته ای آن زمان بود کار اطلاعاتی شده بود/آن فرد جاسوس اصطلاحی است و دستگیر شد/وی یاد می داد اگر شما می خواهید پیروز شوید چه بگویید و آنها را راهنمایی می کرد که چگونه مذاکره کنید/در مرحله اول و در بازپرسی با من تماس گرفتند و گفتند در گزارش کارشان چه چیزی نوشته اند،گفتم کلمه جاسوس را ننویسید بلکه اتهام وی را ارائه اطلاعات غیر مجاز به بیگانه بنویسید‎/ضربه ای که از فتنه 88 به نظام وارد کردند باید بسیار مدنظر قرار گیرد/عده ای آنرا تنزل می دهند/این فتنه جرم و بزرگترین گناه بوده/می شد در مورد آنها مثل افراد باغی برخورد کرد اما نظام با سعه صدر خود با آنها رفتار کرده است‎      

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید