تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

همزمان با فرا رسیدن سیزدهم ماه رجب و روز ولادت حضرت علی(ع) مراسم اعتکاف در سراسر کشور در حال برگزاری است. عکس های حسین اسماعیلی از مهر را مشاهده می کنید.

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

تصاویر : مراسم اعتکاف در دانشگاه تهران

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید