تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 تخت جمشید یکی از بزرگترین و زیباترین مناطق گردشگری در ایران است که هرساله و همزمان با ایام عید نوروز پذیرای مسافران نوروزی و گردشگران است.

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

تصاویر : مسافران نوروزی در تخت جمشید

عکاس: امین برنجکار/مهر

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید