تصاویر : مصائب خبرنگاری

0

گیگر :

همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، در این گزارش نگاهی داریم به حضور خبرنگاران در برخی از پرمخاطره ترین نقاط جهان. هر روز خبرنگاران بسیاری در سراسر جهان جان خود را در هنگام تهیه خبر از دست می دهند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

تصاویر : مصائب خبرنگاری

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید