تصاویر : هفته تلخ پاریس

0

گیگر :

من به تعصب اعتقادی ندارم. ولی نکته این که شما فرانسوی ها کی با ما همدردی کردین. کی وقتی ملیونها انسان بی گناه در جنگ ایران و عراق کشته شدن با ما همدردی کردین. کی وقتی انسان های بی گناه در غزه کشته شدن همدردی کردین. کی؟ شما به سادگی تحت تاثیر رسانه هاتون برا خودتون حریم امنی ایجاد کردین که از واقعیت دنیا بی خبر شدین. اگه آه انسان های بی گناه دنیا شما رو بگیره این اتقاقات کوچکترین اثر اون خواهد بود. جنگ دشمن با دشمن. برا همتون متاسفم.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید