تصاویر : پاهایی که در فساد فوتبال گیر است!

0

گیگر :


کریستین ساینس مانیتور: سردار سلیمانی؛ قهرمان زنده ایرانیان

چهره قاسم سلیمانی با گسترش داعش از سوریه به عراق در ژوئن 2014 به عموم معرفی گردید. در این زمان عکس های زیادی از حضور سردار سلیمانی در میان نیروهای ایرانی در خطوط مقدم جنگ منتشر شد…

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید