تصاویر پروفایل منحصر به فرد بسازید + دانلود

0

اتاق خبر 24: 

با استفاده از برنامه می‌کوپی پلاس می‌توانید برای هر مخاطبی که از او تصویری ندارید یک تصویر منحصر به فرد ایجاد کرده و عکس‌های پروفایل‌های موجود در لیست مخاطبین خود را مدیریت کنید.

 

micopi

 

 

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید