تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

با ورود بابک زنجانی و متهمان پرونده نفتی به دادگاه انقلاب چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی آغاز شد. در این جلسه با توجه به اتمام قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان تهران قرار است متهمان از خود دفاع کنند.

۱۳ مهرماه سال جاری سومین جلسه دادگاه در دو نوبت رسیدگی و با نظر قاضی صلواتی رئیس دادگاه تاریخ چهارمین جلسه دادگاه ۹ آبان ماه اعلام شد. چهارمین جلسه دادگاه  در حالی آغاز می شود که از فاصله دادگاه سوم تا چهارم وکیل متهم و وکلای وزارت نفت بحث های حقوقی در مورد پرونده در رسانه ها داشتند. عکس های پیام پارسایی عکاس باشگاه خبرنگاران، همت خواهی عکاس ایسنا و خبرگزاری میزان از این دادگاه را در زیر می بینید.

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

تصاویر : چهارمین جلسه دادگاه متهم نفتی

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید