تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

0

گیگر :

فعالان اجتماعی و حقوق بشری اقدام به برپایی نمایشگاهی از کمک های مردمی به آوارگان در شهر هامبورگ آلمان کرده اند.

به گزارش انتخاب؛ این نمایشگاه به همت گروهی از مراکز حقوق بشری از سه ماه قبل کمک های مردمی را دریافت و به آوارگان می رساند.

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

تصاویر : کمک های مردمی به آوارگان در هامبورگ‎

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید