تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

عشایرصحرانشین فاقد ساختمان و خانه در ییلاق و قشلاق می باشند و تمام فصول سال را در زیر چادر یا سرپناهی متحرک به سر می برند.

120 خانوار از عشایر کرد زبان طایفه باچوانلو شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی همه ساله با رسیدن فصل سرما با طی مسافت 100 کیلومتری به مناطق قشلاقی مراوه تپه واقع در استان سمنان کوچ می کنند.تصاویر ایرنا را در زیر مشاهده می کنید.

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

تصاویر : کوچ عشایر صحرا نشین خراسان شمالی

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید