تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

0

گیگر :

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

 اعظم زنده است. اعظم پس از 21 روز شکنجه توسط شوهرش، هنوز زنده است؛ او و دخترانش 21 روز غذا نخوردند اما هنوز زنده‌اند. هدیه و هانیه دختران 5 و 7 ساله او هنوز زنده‌اند اما دیگر هیچوقت از صدای زنگ خانه خوشحال نمی‌شوند.

به گزارش «انتخاب»؛ اعظم هر شب همه‌ی 21 روز شکنجه را در خاطراتش مرور می‌کند، مرور می‌کند که چگونه شوهر معتادش توانست او را با چاقو آزار دهد، مرور می‌کند آن زمان که آب را به زور در دهانش می‌ریخته و دیگر می‌توانسته نفس بکشد. او هر شب که می‌خوابد به یاد شب‌هایی می‌افتد که درون یک صندوق فلزی دربسته و بدون اکسیژن و پاهایش می‌سوخته چون شوهرش زیر صندوق آتش روشن می‌کرده است. اعظم می‌خواهد بخوابد اما خیال دخترانش نمی‌گذارد.

او هنگام نفس کشیدن به یاد لحظه می افتد که شوهرش در حال خفه کردن دخترش بود. به یاد شکسته شدن فک هانیه با ضربات وحشیانه شوهرش. عکس های محسن اسماعیل زاده عکاس ایسنا را مشاهده می کنید.

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمایی از محل زندگی اعظم

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

عکس هانیه بر دیوار، فک هانیه توسط پدرش شکسته شده

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

دست اعظم که پس شکنجه مقداری التیام یافته است

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمایی از صورت اعظم توسط شوهرش مورد شکنجه قرار گرفته

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمایی از صورت اعظم که توسط شوهرش مورد ضرب و جرح قرار گرفته است

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

چمدانی که اعظم توسط شوهرش در آن زندانی می شد و زیرا آن را آتش روشن می کرد

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

عروسک های دختران اعظم

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمایی از محل زندگی اعظم

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

کیف مدرسه هانیه. پدر هانیه سال گذشته او را از رفتن به مدرسه منع کرد

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمای از محل زندگی اعظم

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

عکس دختران اعظم بر دیوار

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمایی از محل زندگی اعظم

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

نمایی از محل زندگی اعظم

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

آسیب دیدگی بدن اعظم و دخترانش پس از شکنجه توسط شوهرش

تصاویر : ۲۱روز شکنجه زجرآور برای زن بی پناه

آسیب دیدگی اعظم پس از شکنجه توسط شوهرش

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید