تصویب 5 طرح پژوهشی در سازمان پزشکی قانونی

0

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی کشور از تصویب 5 طرح اساسی برای بررسی و کاهش مرگ و میر خبر داد.

سید محمد صادق قریشی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی در گفت و گو با به گزارشخبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی ؛ با اشاره به تصویب 5 طرح در شورای عالی پژوهشی افزود: بررسی و تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژی قربانیان مرگ های غیر طبیعی و آمار های 10 ساله اخیر مربوط به آن از مهمترین این طر ح ها به شمار می رود که بواسطه آن تمام  اطلاعات چنین مرگ هایی به صورت جدول تحلیلی آماری در قالب کتابی ویژه چاپ می‌شود. 

وی با بیان اینکه خودکشی، قتل، تصادفات، ازجمله عوامل مرگ های غیر طبیعی هستند که آمارهای موثق در این زمینه مهمترین حلقه کشف تازه های علمی و پزشکی قانونی است، تاکید کرد: بررسی علت مرگ و میر در قربانیان حوادث رانندگی نیز دومین طرح مصوب در شوارای عالی پژوهشی است که طبق آن میزان تلفات این سوانح در هر استان و شهر بر اساس داده های آماری واکاوی می شوند. 

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سازمان پزشکی قانونی گفت: طبق آخرین شواهد به دست آمده متاسفانه مصرف مواد مخدر و رانندگی پس از استعمال آنها، بیشترین علت سوانح مرگ بار جاده ای محسوب می شود به گونه ای که در قبال آن نابه سامانی جاده ها سهم کمتری در بروز این حوادث دارند.

وی با اشاره به سومین طرح اساسی شوارای عالی پژوهشی از بررسی بار ناشی از سوانح ترافیکی و عوامل موثر در مرگ و بیماریهای مرتبط با آن خبر داده و اظهار داشت: علاوه بر بار سنگین هزینه تصادفات بر دوش نظام سلامت کشور، در هر مورد مرگ ناشی از این سوانح می تواند یک نیروی کار مفید و مهم از بین برود که ضربه سنگینی را بر چرخه اقتصادی کشور نیز وارد می کند، موضوعی که با توجه به آمار مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی، هرساله پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی را نیز از اقتصاد کشور حذف می کند. 

قریشی همچنین با اشاره به بررسی تاثیر مستند سازی و نتایج کارشناسی را در پرونده های قصور پزشکی و همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه ثبت و ضبط مستندات قصور پزشکی، از طرح های دیگر مصوب برای پزشکی قانونی اعلام کرده و افزود: در حال حاضر عدم مستندسازی موثر و مناسب در پرونده های قصور پزشکی در کشور زیاد است. 

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید