تصویر: شریعتمداری در دانشگاه امیرکبیر

0

گیگر :

من موندم چطور علی مطهری وامثالهم حق ندارن برن سخنرانی ولی این آقایون آزادانه همه جا میرن؟؟ و اگه بهشون اجازه سخنرانی ندن میگن دولت یازدهم ضد منتقد هست اما در قبال حوادث علی مطهری و غیره سکوت میکنند؟

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید