تعرفه‌های کتاب ارزش نسبی به نفع همه گروههای پزشکی نیست

0

عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی گفت:تعرفه در کتاب ارزش نسبی به نفع همکاران جراحی است و اخیرا مشاهده می شود تعرفه بیهوشی در اتاق عمل ها بعضا با آن تعرفه‌ای که در کتاب ارزش نسبی تعریف شده است، یکی نیست.

وی ادامه داد :اگر بصورت کارشناسی برای سال 95 پیش می رفتیم آینده خوبی پیش بینی می شد اما تا به امروز نتیجه کارشناسی در وزارتخانه های بهداشت و رفاه  و سازمان نظام پزشکی بصورت علمی مشاهده نمی کنیم.

به گفته صاحب الزمانی بعد از مدتها که نظام سلامت می خواهد کتاب ارزش نسبی داشته باشد و تعرفه های جامعه پزشکی به صورت علمی و واقعی پیش بینی شود، مستحق این بود که برای سال 95 تمام کارشناسی ها تا به امروز انجام شده باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید قیمتهای واقعی را مطالعه و پس از کار کارشناسی قیمت تمام شده را استخراج کنیم ابراز داشت : برای سال 95 درصدی به تعرفه اضافه می شود که باز مبنای اصولی ندارد.

نماینده جامعه آزمایشگاهیان در شورایعالی نظام پزشکی با اشاره به تشکیل کارگروهی از سوی جامعه آزمایشگاهی خاطرنشان کرد : این کارگروه از آخرین یافته ها و رفرنس های علمی دنیا استفاده کرده و قیمت تمام شده تستهای آزمایشگاهی را استخراج نموده است و طبق تعهد وزیر بهداشت با نظر موافق به مجرای اصلی که تعرفه گذاری است، ارجاع می کند.

وی خاطرنشان کرد :جامعه آزمایشگاهی با رعایت تمامی جوانب علمی این کار را انجام داده تا وزیر بهداشت این کارشناسی را به دبیرخانه شورایعالی بیمه ارجاع دهد که در صورت توافق و بررسی علمی  جامعه آزمایشگاهی از یک قیمت تمام شده و ضرایب ارزش نسبی خدمات آزمایشگاهی برخوردار شود.

انتهای پیام / 

لینک مطلب

پاسخ دهید