تعرفه های جدید سبب ورشکستگی آزمایشگاه‌ها می‌شود

0

دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی با اشاره به اینکه در آزمایشگاه 9 سرفصل هزینه برای انجام خدمات داریم ؛ گفت : ارزش هر کدام از خدمات با کار کارشناسی استخراج شده اما متاسفانه تعرفه آزمایشگاه‌ها غیرکارشناسانه تعیین شده که سبب ورشکستگی آن ها از نظر اقتصادی می شود .

علی صادقی تبار دبیر انجمن علوم آزمایشگاهی درگفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛با بیان این که آزمایشگاه‌ها به
طور کلی از نظر سود  اقتصادی ورشکسته هستند اذعان داشت :  این امر می تواند
به جلوگیری از ورود تکنولوژی های جدید و توسعه یافتگی آزمایشگاه‌ها لطمه
وارد کند و این در حالی است که نمی توانیم از این تکنیک ها بواسطه عدم کار
کارشناسی استفاده کنیم .

وی با اشاره به این که
تعرفه ای که برای آزمایشگاه‌ها در نظر گرفته شده کاملا غیرکارشناسانانه و
غیرمنطقی است ، افزود : طبق برآوردهای انجام شده در آزمایشگاه‌ها، حداقل 8
یا 9 رکن مهم و اساسی برای انجام خدمات داریم که ارزش هر کدام از این خدمات
یا به عبارتی هزینه احصاء و ایجاد هر کدام از این پارامتر ها برای هر تست
در یک شناسنامه خدمت استخراج شده است .

وی ادامه
داد : مثلا یک تست برای انجام احتیاج به دستگاه ،کیت و فضای فیزیکی دارد که همه این پارامترها برآورد و به ازای هر تست کار کارشناسی انجام شد اما
متاسفانه به این کار کارشناسی کوچکترین توجهی نشده است.

معاون
آموزشی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا با
اشاره به این که طی ده سال اخیر تعرفه خدمات جامعه آزمایشگاهی در سه مقطع
مختلف با کشورهای دیگر مورد مقایسه قرار گرفت ، تصریح کرد : این مقایسه در
کشورهایی که از نظرتوسعه یافتگی در حد ما هستند، نشان می دهد که این تعرفه
در کشور ما به شدت غیرکارشناسی است و میزان تعرفه های خدمات آزمایشگاهی در
کشوری مانند عربستان بیش از 15 تا 20 برابر ایران است.

صادقی
تبار به اختلاف تعرفه خدمات آزمایشگاهی کشور افغانستان و ایران اشاره کرد
و بیان داشت : اختلاف تعرفه خدمات آزمایشگاهی افغانستان با بخش خصوصی ما
دو و نیم برابر و با بخش دولتی پنج و هشت دهم برابر است یعنی تعرفه خدمات
آزمایشگاهی در کشور افغانستان تقریبا شش برابر تعرفه خدمات آزمایشگاهی در
بخش دولتی ایران است .

لینک مطلب

پاسخ دهید