تعیین بودجه جاری دانشگاه‌ها براساس تعداد دانشجویان و عوامل اجرایی

0

رئیس دانشگاه خوارزمی گفت: بودجه جاری دانشگاه‌ها براساس تعداد دانشجویان و اعضای هیئت علمی و عوامل اجرایی دانشگاه‌ها تعیین می شود.

محمدعلی سبحان اللهی رئیس دانشگاه خوارزمی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی  گروه علمی پزشكی  گفت: برای بودجه جاری، فصل‌های مختلفی مدنظر قرار می گیرد مثلا فصل اول آن مربوط به حقوق و دستمزد پرسنل و کارکنان است و به تعداد هیئت علمی و کارمندان یک دانشگاه تنظیم، برآورد و در نهایت تخصیص داده می شود. فصول دیگر مانند هزینه شرکت‌های خدماتی و سلف سرویس دانشجویی و.. هستند. بنابراین بودجه جاری دانشگاه‌ها براساس این فصول و تعداد دانشجویان و هیئت‌های علمی تعیین می شوند.

وی افزود: فصل اول که مربوط به حقوق و دستمزد است معمولا با عدم تخصیص مناسب و کمبود مواجه نمی شود اما سایر فصول ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.

سبحان اللهی با اشاره به بودجه بیشتر برخی دانشگاه‌های بزرگ نسبت به دانشگاه خوارزمی بیان کرد: وقتی مقایسه می کنیم برخی دانشگاه های بزرگ با توجه به تعداد بیشتر هیئت علمی و دانشجویان در حال تحصیل بودجه بیشتری را نسبت به دانشگاه‌هایی که تعداد کمتری دانشجو و.. دارند، دریافت می کنند. به عنوان مثال دانشگاه تهران که 5 برابر دانشگاه خوارزمی هیئت علمی دارد، به تبع بودجه بالاتری را هم دریافت می کند.

وی توضیح داد: برای پیش بینی و تخصیص بودجه به پروژه های عمرانی، بحث تعداد هیئت علمی و دانشجویان دیگر مطرح نیست و به پروژه های عمرانی است، که بین دانشگاه و سازمان مدیریت توافق شده است. 

رییس دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: اگر در بودجه های عمرانی تخصیص بودجه با مشکل و کمبود مواجه شود، پروژه ها متوقف می شوند و یا با سرعت کمتری پیش می روند و این امر باعث می شود که سرمایه راکد بماند و درنهایت به کل جامعه ضرر می رسد، مانند همین بدهی دانشگاه‌ها که هرسال روی سال دیگر، انباشته می شود.

وی در پایان افزود: همچنین تخصیص نامناسب بودجه، بر روی کیفیت غذا و خوابگاه‌ها و در کل خدماتی که به دانشجویان ارائه می شود اثر سوء می گذارد. مشکل بودجه تنها برای دانشگاه خوارزمی نیست و تمام دانشگاه‌ها این مشکل را دارند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید