تغییر یک هفته ای در شروع کلاس های دانشگاه شهید بهشتی

0

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی از تغییر یافتن یک هفته ای شروع کلاس های این دانشگاه خبر داد.

فقیه معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی  گفت:با توجه به شروع کلاس های ورودی های 94 و ماقبل آن و تداخل آن با دانشجویان ورودی های 96-95 با تصویب دانشگاه شروع کلاس های کارشناسی سال های قبل تغییر کند.

وی ادامه داد :این تغییر برنامه در کلاس های این دانشگاه به مدت زمان یک هفته از تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری به 27 شهریور تغییر داده شد.

معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: همچنین با توجه به تغییر در روند تاریخ کلاس ها تاریخ حذف و اضافه در مقاطع کارشناسی این دانشگاه با تغییر به 4 و 5 مهرماه سال جاری تغییر کرد.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید