تفاوت طرح پزشك خانواده شهری و روستايی/ روستاييان تحت پوشش، ٥٠٠ تومان ويزيت می پردازند

0

رييس گروه برنامه پزشك خانواد گفت: افراد تحت پوشش طرح پزشك خانواده، دفترچه رايگان دريافت می كنند و معادل ٥ درصد ويزيت يك پزشك را پرداخت مي كنند.

فرخي عنوان كرد: در استان مازندران و فارس طرح پزشك خانواده شهري به گونه اي است كه افراد داراي دفترچه، از ويزيت و دارو رايگان بهره مي برند. اين افراد ماهانه حق بيمه مي پردازند.

وي در خصوص طرح پزشك خانواده روستايي افزود: افراد در روستا دفترچه رايگان،بدون پرداخت حق بيمه ماهانه دريافت مي كنند.اين افراد ٣٠ درصد فرانشيز دارو و پنج درصد ويزيت يك پزشك ،معادل ٥٠٠ تومان  را پرداخت مي كنند.

رييس گروه برنامه پزشك خانواده يادآور شد: اگر مواردي خلاف اين مقررات ديده شد بايد به دانشگاه هاي علوم پزشكي استان مربوطه گزارش شود.

انتهاي پيام/

لینک مطلب

پاسخ دهید