تقسیم بندی مراکز آموزشی دانشگاه آزاد در 4 گروه جداگانه

0

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مراکز آموزشی که زیر نظر دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت هستند در 4 گروه جداگانه طبقه بندی می شوند.

فریدون رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص مراکز وابسته به این دانشگاه در گفت وگو با خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی  گفت: مراکز آموزشی وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی هستند و تحت نظر آن مشغول به فعالیت هستند که به چند گروه تقسیم می شوند.

وی افزود: دسته اول مراکز آموزشی هستند که دارای دانشجو و هیات علمی لازم بوده و طبق مقررات دانشگاه آزاد مشغول به فعالیت بوده و می توانند با رعایت ضوابط و مقررات دانشگاه از مرکز به واحد دانشگاهی ارتقا پیدا کنند .

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد : تعدادی دیگر از مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نیز جزِو گروه دوم هستند که دارای دانشجو بوده اما فاقد هیات علمی لازم براساس استانداردهای تعیین شده از سوی دانشگاه و وزارتین علوم و بهداشت هستند، اما قرار بر این است  که این گروه نیز تا موعد مقرر بتوانند هیات علمی لازم را جذب کرده و فعالیت خود را همانند گذشته ادامه دهند. 

وی با تاکید بر اینکه گروه سوم مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد گروهی هستند که با داشتن حداقل تعداد دانشجو، زیان ده نیستند ادامه داد: این مراکز نیز همانند گروه دوم فاقد هیات علمی لازم هستند.

رهنمای رودپشتی پیرامون راه حل های موجود جهت رفع مشکلات این مراکز دانشگاهی تصریح کرد: با بررسی جامع تر در زمینه فعالیت این مراکز و همچنین با در نظر گرفتن قوانین و مقررات نامگذاری این مراکز به عنوان دانشکده و یا پردیس واحد دانشگاهی مادر می تواند، بهترین راه حل باشد.

وی افزود: کد رشته و امکانات واحد دانشگاهی مادر با رعایت ضوابط، در مورد این گروه ها نیز  اعمال می شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: گروه چهارم مراکز دانشگاه آزاد اسلامی گروهی هستند که دارای دانشجوی کم و یا فاقد دانشجو و اعضای هیات علمی بوده و فقط مجوز فعالیت دارند که در این مورد نیز باید سیاست ادغام در واحد مادر مورد توجه  قرار گیرند .

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید