تقویت توانمندی معلمان در مدارس هوشمند ضروری است

0

وزیر آموزش و پرورش گفت: آمادگی معلمین در استفاده از ابزارهایی که در مدارس هوشمند هستند، نقطه‌ی آغازین پیشرفت این مدارس است.

وی افزود: در تجربیات سایر کشورها هم بحث هوشمند سازی مدارس، نقطه‌ی آغازین آن از آموزش معلمین برای استفاده از این ابزار است و اگر این امکانات در مدارس نصب شوند اما آمادگی استفاده از این ابزار وجود نداشته باشند، عملا اتفاقی نخواهد افتاد و لذا ما بحث هوشمند سازی را توانمند سازی نیروی انسانی تعریف می‌کنیم.

وی در پایان گفت: از نظر تقویت سخت‌افزاری، ما می‌توانیم ابتدا یک کلاس را در مدرسه هوشمند کنیم سپس این تعداد را به موازات این که معلم آمادگی استفاده از این ابزار را داشت، افزایش دهیم و از کلاس هوشمند به یک مدرسه‌ای هوشمند برسیم. 

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید