تلگرام فیلتر نشد

0


تلگرام فیلتر نشد

اتاق خبر 24: 

قرار شد تا یک ماه آینده وضعیت همکاری این شرکت با ایران مشخص شود.

مدیر تلگرام طی تماس دیشب خود با مسوولان وزارت ارتباطات قولهای مساعدی را در این زمینه داده است.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید