تماشای اين پديده نجومی را در اين هفته از دست ندهيد/مقارنه سه سياره در آسمان شب

0

کارشناس نجوم مرکز علوم و ستاره شناسی تهران گفت: پدیده مقارنه سه سیاره با چشم غیرمسلح قابل رویت بوده و جمعه بهترین زمان مشاهده آن در آسمان است.

سعید حسینمردی، کارشناس نجوم مرکز علوم و ستاره شناسی تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشكی  با اشاره به نزدیکی سه سیاره در هفته جاری گفت:  نزدیک شدن یا هم نشینی حداقل دو جرم آسمانی را در علم نجوم مقارنه گویند در این هفته  پدیده مقارنه سه سیاره ناهید، مشتری و تیر رخ می دهد.

تا مشاهده این پدیده نجومی در آسمان تنها تا جمعه زمان باقی است// برای  مشاهده این پدیده زیبا تا جمعه فرصت دارید// مقارنه سه سیاره هنگام غروب//  برای مشاهده این پدیده زیبا به این قسمت آسمان خیره شوید


وی ادامه داد: وجود حداقل دو جرم آسماني براي بروز اين پديده در آسمان الزامی است معمولا كمترين فاصله اين جرم های آسمانی براي مقارنه هفت درجه است.

تا مشاهده این پدیده نجومی در آسمان تنها تا جمعه زمان باقی است// برای  مشاهده این پدیده زیبا تا جمعه فرصت دارید// مقارنه سه سیاره هنگام غروب//  برای مشاهده این پدیده زیبا به این قسمت آسمان خیره شوید

 کارشناس نجوم مرکز علوم و ستاره شناسی تهران با اشاره به بهترین زمان رصد این پدیده گفت: این مقارنه که با چشم غیر مسلح قابل رویت بوده و بهترین زمان رصد این پدیده نجومی جمعه شب 30 دقيقه تا يك ساعت بعد از غروب آفتاب است زیرا این سه جرم آسمانی در نزدیکترین حالت به هم قرار می گیرند.

تا مشاهده این پدیده نجومی در آسمان تنها تا جمعه زمان باقی است// برای  مشاهده این پدیده زیبا تا جمعه فرصت دارید// مقارنه سه سیاره هنگام غروب//  برای مشاهده این پدیده زیبا به این قسمت آسمان خیره شوید

حسینمردی با بيان محل رصد اين سه جرم آسماني در شامگاه امروز تا جمعه گفت: مقارنه مشتری، زهره و عطارد در افق غربی آسمان با چشم غير مسلح قابل رصد است.


كارشناس نجوم مركز ستاره شناسی تهران با اشاره به درخشانترين جرم آسمانی گفت: زهره درخشانترين جرم آسمانی بوده و قدر آن در آسمان گاهی به منفي ٤.٥ درجه نيز مي رسد.

تا مشاهده این پدیده نجومی در آسمان تنها تا جمعه زمان باقی است// برای  مشاهده این پدیده زیبا تا جمعه فرصت دارید// مقارنه سه سیاره هنگام غروب//  برای مشاهده این پدیده زیبا به این قسمت آسمان خیره شوید


حسينمردي با اشاره به قدر اين سه سياره در آسمان غروب گفت: قدر زهره ٤-، مشتري ١.٥-، عطارد ١.٥+ است به همین دلیل به صورت دو جسم نورانی در افق غربی  قابل رصد و مشاهده هستند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید