تماشا کنید: ویدئویی از یک خورشیدگرفتگی کلی

0

تماشا کنید: ویدئویی از یک خورشیدگرفتگی کلی

ویدئویی از یک خورشید گرفتگی کلی (فیلم از کالین لگ)

آیا تا به حال یک خورشیدگرفتگی کامل را دیده اید؟ این ویدئوی تایم لپس، خورشیدگرفتگی کاملی که در سال 2012 در استرالیا اتفاق افتاده بود را با جزئیاتی چشمگیر نشان میدهد. در ابتدای ویدئو، کاهش خفیفی در نور خورشید و روشنایی زمین رخ میدهد که به سختی قابل تشخیص است. زمانیکه ماه به سمت خورشید حرکت می کند، تاریکی از سمت چپ شروع می شود و بخشی از ماه به طور کامل خورشید را مسدود میکند. در لحظه گرفتگی کامل، تنها هاله‌ی خورشید از پشت ماه مشخص است و تاریکی زمین را احاطه کرده است. هرچند که افق های دور همچنان روشن به نظر میایند، زیرا آنها در تاریکترین قسمت سایه نیستند. در اواسط گرفتگی کامل، تاریکی به افق زیرین خورشید میرسد و مخروط سایه را ایجاد میکند، راهرویی از سایه که رد آن به ماه برمیگردد. هنگامی که خورشید گرفتگی به طور معمول بعد از چند دقیقه به پایان میرسد، این فرایند عکس می شود و سایه ماه به طرف دیگر حرکت میکند.

همانطور که مدتی است گفته می شود؛ میدانید که فردا یک خورشید گرفتگی کامل در آمریکا اتفاق می افتد و حداقل یک بخش جزئی از آن در آمریکای شمالی قابل مشاهده خواهد بود. ما نیز بدون شک در روزهای آینده با تصاویر زیبای این خورشیدگرفتگی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید