تنگ بتا

0

گیگر:

best_of_nature_0031233

«تنگ بتا» از متفاوت ترین نقش برجسته های خوزستان محسوب می شه، که با در نظر گرفتن نوع پوشش و آرایش موی سر این سنگ نگاره ها می توان گفت که همزمان با دوره اشکانیان و مربوط به الیمائیدها (حکومت محلی همزمان

تنگ بتا

نوشته تنگ بتا اولین بار در های برگ | مجله اینترنتی برتر پدیدار شد.

لینک مطلب

پاسخ دهید