توجه به آموزش الکترونیک در دانشگاه فرهنگیان

0

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: از سال تحصیلی آینده محتوای الکترونیکی در این دانشگاه تولید می شود.

وی ادامه داد: موضوع توسعه آموزش الکترونیک در سطح وسیع پیش‌بینی شده و در این زمینه تمام ابعاد تربیتی و علمی را در نظر می‌گیریم تا این موضوع را به شیوه‌ای مناسب در دانشگاه گسترش دهیم.

مهرمحمدی اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید تولید محتوای الکترونیکی را آغاز می کنیم.

دانشگاه فرهنگیان منبع اصلی تامین نیروی انسانی

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه این دانشگاه باید پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی آموزش و پرورش باشد، بیان کرد: این تامین نیرو کاملا متاثر از برنامه درسی مدارس است.

وی یادآور شد: با توجه به تغییراتی که در ساعات درسی نظیر درس تربیت بدنی اعمال شده، تا حدی تامین نیروی انسانی از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت می گیرد.

انتای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید