توجه بیش از حد به درمان نباید موجب غفلت از آموزش شود

0

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه تحول در آموزش پزشکی نه تنها موجب ارتقای آن بلکه یکی از دغدغه های جامعه پزشکی درسالیان اخیر بوده است، گفت: توجه بیش از حد به درمان نباید موجب غفلت از آموزش شود.

دکتر نیکو یمانی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اصفهان در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی  با اشاره به اینکه هر یک از 12 بسته در تحول آموزش پزشکی ناظر به یکی از مشکلات حوزه آموزش است، خاطرنشان کرد: برخی از این بسته ها به صورت کلان در کشور و برخی نیز در سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها قابل انجام است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متولی بسته اعتبار بخشی موسسه‌ای است، افزود: هر یک از دانشگاه‌ها متولی یکی از بسته‌ها است اما برای دانشگاه‌های کل کشور آیین نامه‌ها و سیستم اعتبار بخشی را همسو با دیگر دانشگاه‌ها طراحی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه طرح تحول در آموزش پزشکی در راستای ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها و بر اساس استانداردها است‌؛ ادامه داد‌: بسته آموزشی پاسخگو اگر به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، منجر به تغییر و بهبود خواهد شد و این مهم در مورد دیگر بسته‌ها چون ارتقای کیفیت آموزش، دانشگاه‌های نسل سوم و غیره نیز صدق می‌کند.

یمانی با اشاره به اینکه توجه ویژه نظارت بر اجرای این بسته در سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و برخی به صورت خرد و کلان در سطح کشور اجرا می‌شود، اظهار داشت: بسته دوازدهم عملا ارزشیابی و نظارت بر 11 بسته دیگر است که نقطه قوت این طرح محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد‌: البته بسته دوازدهم باید در تمام سطوح اعم از رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و غیره جاری و ساری باشد و این در حالی است که اگر در سطح دانشگاهها برنامه ریزی دقیق نباشد و منابع مالی آن به درستی تامین نشود، آن طور که انتظار می‌رود، موفقیتی در این خصوص به دست نخواهد آمد. 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید