توزیع کامل 50 نوبت شیر در مدارس تهران تا پایان سال تحصیلی

0

ثقفی در خصوص ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس مختلف گفت: ثبت نام در رشته علوم اسانی مانند سالیان گذشته انجام خواهد شد.

ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  در خصوص ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس مختلف گفت: ثبت نام در رشته علوم انسانی مانند سالیان گذشته انجام خواهد شد. پیشنهادی مطرح شد که تعداد مدارس اختصاصی برای آموزش علوم انسانی را افزایش دهیم و آنها را تقویت کنیم که درحد توان حتما این کار را خواهیم کرد اما هیچ ممنوعیتی برای ثبت نام در رشته علوم انسانی در مدارس و دوره های آموزشی ای که از قبل وجود داشته نیست و دانش آموزان در تمام مدارس می توانند بحث ثبت نام را به شکل عادی داشته باشند. 

وی با بیان اینکه براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید در آموزش علوم انسانی تخصصی تر کارشود، افزود: همه تلاش خود را می کنیم که مدارس تخصصی علوم انسانی ( که به نام مدارس فرهنگ در شهر تهران وجود دارد) افزایش یابند و تقویت شوند . 

ثقفی بیان کرد:‌ درواقع به نسبت میزانی که در تقویت و افزایش این مدارس تخصصی موفق شویم از ظرفیت آن نیز استفاده خواهیم کرد و همچنان سایر مدارس موجود هم آموزش علوم انسانی را خواهند داشت.

وی در پایان با بیان اینکه در ابتدای سال تحصیلی برای توزیع 50 نوبت شیر در مدارس شهر تهران برنامه ریزی و تاکنون بسیار ی از نوبت ها ارائه شده و مابقی هم تا پایان سال تحصیلی توزیع می شود؛ عنوان کرد: توزیع شیر در مدارس شهر تهران به طور کامل و طبق برنامه ریزی هایی که در ابتدای سال صورت گرفته است انجام می گیرد. بخش عظیمی از اعتبار برای این توزیع محقق شده است و مابقی را برای محقق شدن پیگیر هستیم.

انتهای پیام/ 

لینک مطلب

پاسخ دهید