توسعه مراکز نیروی انسانی غیردولتی/ درخشش دانش آموزان غیردولتی در عرصه علم آموزی

0

رییس سازمان مدارس غیر دولتی گفت: دانش آموزان مدارس غیردولتی با بهره گیری از روش های متنوع آموزشی نتایج قابل قبولی در عرصه های علم آموزی داشته اند.

توسعه مراکز نیروی انسانی غیردولتی/ درخشش دانش آموزان غیردولتی در عرصه علم آموزی

رییس سازمان مدارس غیردولتی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش کیفیت بخشی بوده و این استراتژی در این سازمان در اولویت قرار دارد، گفت: برای مدارس غیردولتی شاخص هایی معرفی شده تا به این وسیله تمام مدارس تحت پوشش این سازمان شامل مدارس غیر دولتی هیات امنایی و آموزش از راه دور با کیفیت بالایی در نظام تعلیم وتربیت فعالیت کنند.

وی ادامه داد: برنامه های متعددی برای افزایش توانمندی معلمان غیردولتی با ارائه دوره های آموزشی برای آنان درنظر گرفته شده است.

گرد عنوان کرد: امیدواریم در آینده شاهد توسعه مراکز نیروی انسانی غیر دولتی بیش از پیش باشیم زیرا توسعه جایگاه علم آموزی یکی از ارکان اصلی در نظام آموزش و پرورش است.

رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی اظهار کرد: دانش آموزان مدارس غیردولتی با بهره گیری از آموزشهای متنوع که در این مدارس داده می‌شود، نتایج درخشانی در مقاطع مختلف کسب کردند.

وی یادآور شد: فناوری‎های نوین یکی از ارکان اصلی در روشهای تدریس مدارس غیر دولتی به شمار می‌رود و با استفاده از نیروهای توانمند سعی در توسعه این روشها داریم.

گرد با بیان اینکه باید تعامل آموزشهای رسمی و غیررسمی افزایش یابد گفت: به این وسیله الگویی از آموزشهای کار آمد در نظام تعلیم وتربیت ایجاد می‌شود.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید