توله شیرهای 12000 ساله چه رازی برای گفتن دارند؟

0

توله شیرهای 12000 ساله چه رازی برای گفتن دارند؟

دانشمندان در اکتشافی عجیب در سیبری توانستند چند توله شیر 12000 ساله را کشف کنند. این توله شیر ها کاملا سالم بودند و حتی اندام های نرم آنها هم به خوبی محافظت شده بودند. براساس گزارش دانشمندان مرگ این دو توله شیر – به نام های اویان و دینا – تنها یک یا دو هفته پس از تولد آنها اتفاق افتاده است.

به کمک این کشف دانشمندان می توانند از یکی از بزرگترین گونه های عصر قدیم در محدوده جزایر بریتانیایی تا نواحی شرقی روسیه، بررسی دقیقی داشته باشند. این گونه 10000 سال پیش منقرض شده است. این نژاد از شیرها معمولا در غارها زندگی می کرده اند و از این رو به آنها شیر غارنشین می گویند. براساس بررسی DNA آنها مشخص شد که نژاد این نوع شیر با شیرهای امروزی کاملا متفاوت بوده است و برای آنها انقراض کامل روی داده است. پیش بینی می شود که به واسطه لغزش زمین، منافذ این غار پوشیده شده اند و از طرف دیگر لایه های یخ دائمی اطراف توله شیر ها را گرفته است و از این رو آنها از هرگونه فساد در امان مانده اند. دانشمندان برای درک دلیل انقراض این گونه جانوری، اجساد یافته شده را در گرونیگن هلند تحت اسکن MRI و بررسی های دیگر قرار می دهند. پس از بررسی عای انجام شده، در زمان مرگ آنها هنوز تمامی دندان هایشان بیرون نیامده بود و حتی چشمشان کاملا باز نشده بود. سن پیش بینی شده برای آنها به صورت تقریبی است و دانشمندان امیدوارند با یافته های آزمایشگاهی خود بتوانند سن دقیق آنها را مشخص کنند. چنین یافته ای می تواند اطلاعات مفیدی درباره آن دوره زمانی در اختیار ما قرار دهد.

گیگر:

لینک مطلب

پاسخ دهید