توليد كتاب مستلزم فرهنگ سازی است

0

معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزی وزارت آموزش و پرورش گفت:بستر سازی فرهنگی و تطبيق ناشران با چارچوب نظام آموزش و پرورش از نگاه تجاری به توليد كتاب جلوگيری می كند.

حسين طلايي زواره معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ،در خصوص تدوين كتاب هاي آموزشي اظهار داشت:محتواي كتاب هاي آموزشي بايد بار تعليم و تربيت را به دوش بكشد تا موقعيت هاي آموزشي جديدي فراهم شود همچنين نظم و نسخ ساماندهي كتاب هاي آموزشي نيز بايد به درستي انجام شود چرا كه بايد ابعاد خلاقيت،تفكر،استدلال و منطق در مخاطب نمايان شود.

معاون سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين كه برخي از افراد نگاه تجاري به توليد كتاب دارند،بيان كرد:متأسفانه در تمام سطوح جامعه شاهد فعاليت هاي سودجويانه در مقوله كتاب هاي آموزشي هستند كه اين دسته افراد با برخورد فرهنگي مواجه مي شوند كه بستر سازي فرهنگي و تطبيق ناشران با چارچوب نظام آموزش و پرورش اقدامي بسيار مؤثر است.

وي تصريح كرد:برگزاري جشنواره كتاب هاي آموزشي و تربيتي از برنامه هاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش است كه در آن از ناشراني كه استانداردهاي تدوين محتوا را رعايت كرده اند تشويق و حمايت مي شود و پس از آن نيز كتاب ها بر روي سايت سامان كتاب بارگذاري مي شود تا دانش آموزان،اوليا و مربيان بتوانند از كتاب هاي آموزشي استاندارد بهره مند شوند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید