توليد محصولات كشاورزي در مدار كاهش

0

گیگر :

دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا پيش‌بيني مي كند؛ حجم توليد محصولات غله كشور در سال 2020 تا 5 درصد كاهش يابد. جلوتر كه رويم با ادامه شرايط جوي توصيف شده تا سال 2050 با 10 درصد كاهش حجم توليد روبرو خواهيم بود و اين آمار در سال 2080 به مرز نگران كننده افت 30 درصدي مي‌رسد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا پيش‌بيني مي كند؛ حجم توليد محصولات غله كشور در سال 2020 تا 5 درصد كاهش يابد. جلوتر كه رويم با ادامه شرايط جوي توصيف شده تا سال 2050 با 10 درصد كاهش حجم توليد روبرو خواهيم بود و اين آمار در سال 2080 به مرز نگران كننده افت 30 درصدي مي‌رسد.

به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، تصويري كه از وضعيت امنيت
غذايي ايران از سوي مجامع بين‌المللي ارايه مي‌شود، تصوير دلچسبي نيست. بارش‌ها تا
9 درصد كاهش مي‌بايد، دماي هواي كشور به طور متوسط يك درصد اضافه مي شود.

تعداد
روزهايي كه به دليل بارش برف يخبندان در كشور داريم، كاهش يافته و به جاي آن روزهاي
داغ و خشك جايگزين مي‌شود. در كنار آن بارش‌هايي خواهيم داشت كه بيشتر سيلاب است و
اين نوع بارش‌ها 40 درصد افزايش مي‌يابد. اين تصاوير گواهي مي دهد بر آنكه شرايط
براي كشت و زرع در 25 سال آتي چندان رضايت‌بخش نخواهد بود.

بر اساس اين پيش‌بيني‌هاي
هواشناسي است كه
دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا تخمين‌هايي از ميزان توليد
محصولات كشاورزي و وضعيت امنيت غذايي ايران را ارايه مي كند.

وقتي بارش‌ها كم مي‌شود و
دماي هوا بالا مي رود يعني تخريب منابع بيشتري صورت مي‌گيرد و دشت‌ها تبديل به
نمكزار مي‌شوند. نمكزار شدن دشت‌ها هم مساوي است با خروج اين زمين‌ها از چرخه
توليد محصولات كشاورزي.

دفتر طرح ملي تغيير آب و
هوا پيش‌بيني مي كند؛ حجم توليد محصولات غله كشور در سال
2020 تا 5 درصد كاهش يابد. جلوتر كه
رويم با ادامه شرايط جوي توصيف شده تا سال
2050 با 10 درصد كاهش حجم توليد روبرو
خواهيم بود و اين آمار در سال
2080 به مرز نگران كننده افت 30 درصدي مي‌رسد.

وضعيت براي ساير منحصولات
نيز مشابه است. اما در بين غلات، شرايط توليد گندم به عنوان يك محصول استراتژيك از
اهميت زيادي برخوردار است. طبق تحقيقات صورت گرفته محصول گندم با يك افت 20 درصدي
در سال
2025 و افت 33 درصدي در سال 2050 مواجه مي‌شود.

اين شرايط براي برنج آن هم
با حجم بالاي آب مورد نياز بسيار قابل پيش بيني خواهد بود.و استان‌هاي شمالي و
برنج خيز نيز از قاعده كاهش بارش‌ها مستثني نيستند و به اين ترتيب برنج نيز با
درصدهايي مشابهي دچار افت مي شود. بر اين اساس با كاهش توليد محصولات زراعي و
علوفه ميزان توليد محصولات دامي و طيور نيز كاهش خواهد يافت
.

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید