تولید روزانه ایران خودرو به زیر ۱۰۰۰ رسید

0

گیگر :

شاید این 900تا یا 1000 تا خودرو که حالا بجای 2400 تای اردیبهشت تولید میشدند کیفیت بهتری داشته باشند زیرا تا وقتی که تولید انبوه و حداکثری در کارخانه های ایران مد نظر باشد کیفیت در حداقل بود و اگر ده خودروی با کیفیت تولید شود بهتر از دو هزار خودروی بی کیفیت که با عجله تولید میشوند

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید