تولید علم سیاست های ثابت و سرمایه گذاری های مادی و معنوی بسیاری را می طلبد

0

دکترعلی منتظری با اشاره به نقش جایزه مصطفی(ص) با ایجاد انگیزه و تأثیري که در تقویت و توسعه علم و علم آموزي دارد گفت: جوایز علمی نقش بسزایی در تشویق و ترغیب پژوهشگران ایفا می کنند، مشروط بر آن که اعطاي آن با عدالت همراه باشد.

به گزارش خبرنگار دانشگاه و کنکور گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، ارتباطات و اطلاع رسانی جایزه مصطفی(ص) ،بدون شک تشویق پژوهشگران و دانشمندان، توسعه علم را تقویت خواهد کرد، زیرا این امر براي جوانان و رهروان علم، ایجاد انگیزه می کند تا خود را مانند سرآمدان و پیشروان علم ارتقاء دهند و به آینده پرثمر بیاندیشند.

به عبارت دیگر جوایز علمی علاوه بر قدرداني از دانشمندان و پژوهشگران پر تلاش، نشانه راهی است براي جوانترها و جامعه علمی. همین اقدام تا حدود زیادي باعث تقویت علم و علم آموزي در جامعه می شود.

وی در خصوص نقش کشورهاي اسلامی در پرورش علم و فناوري دنیاي جدید اظهار داشت: متأسفانه امروزه کشورهاي اسلامی به دلیل تفرقه و درگیري هاي ساخته قدرت ها از قافله علم عقب مانده اند. آنها امروز بیشتر مصرف کننده علم هستند تا تولید کننده. دلارهاي نفتی و دل مشغولیهاي قدرت و ثروت اجازه نمی دهد حتی لحظه اي به نقش خود در امر مهم پرورش علمی بیاندیشند. آنها در بهترین وجه از غرب «آدم» وارد میکنند تا در مسابقه بی حاصلی که غربیها آن را مدیریت می کنند از دیگر کشورها باز نمانند. 

منتظری ادامه داد: در کشورهاي محروم شرايط بسيار بدتر است. لذا به نظر می رسد کشورهاي اسلامی براي ایفاي نقش علمی در دنیاي جدید احتیاج به یک رنسانس اسلامی دارند. البته بخشی از این اتفاق در پرتو انقلاب اسلامی در ایران و برخی کشورهاي اسلامی منطقه ما رخ داده یا در حال رخ دادن است.

رئيس پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي با بيان اينكه بدون شک یکی از راههاي گسترش علم در جهان اسلام ارتباط علمی میان دانشمندان و اندیشمندان مسلمان است تصريح كرد: متأسفانه این ارتباط در حال حاضر بسيار ضعيف است. بايد به صورت سازمان یافته فاصله میان دانشمندان و پژوهشگران کشورهاي اسلامی را کاهش داد و زمینه همکاري هاي مشترك علمی را ميان آن ها عملی ساخت.

دانشمندان مسلمان از نظر ارتباط با یکدیگر چه در داخل کشورهاي اسلامی و چه در ارتباط بین الدولی بسیار ضعیف هستند. البته بخشی از این ضعف به دلیل سایه سیاست بر علم است. بهرحال ما باید تلاش کنیم که همکاري هاي علمی ميان دانشمندان مسلمان هر چه بیشتر تقویت شود و با شناسایی موانع، عوامل بازدارنده را به نحو موثري از سر راه برداریم.

منتظري در خصوص تغییر نقش مصرف کنندگی در علم و تبدیل آن به عنوان کشور تولید کننده گفت: ما راهی جز صرفه جویی در هزینه هاي غیر ضروري و صرف آن در راه علم و گسترش آن نداريم. ما باید در امر پژوهش و تحقیقات سرمایه گذاري کنیم و ضمن تربیت نیروهاي انسانی شایسته به تدریج با تولید علم و سپس تبدیل آن به فناوري در جهان علم اثرگذار شویم. 

رئيس پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي خاطرنشان كرد: باید چنین رویکردي را به عنوان یک سیاست دائمی براي خود انتخاب کنیم و با پرهیز از سیاستهاي هیجانی و لحظه اي، نوعی ثبات و ایستادگی در این راه را به نمایش بگذاریم. آمار دقیقی ندارم ولی میدانم که امروزه سرمایه گذاري ها در کشورهاي اسلامی در حوزه علم و پژوهش بسیار ناچیز و در نوسان است.

تولید علم سیاست هاي ثابت و سرمایه گذاري هاي مادي و معنوي بسیاري را می طلبد. ما امیدواریم جایزه مصطفی(ص) که به نام نامی پیامبر عظیم الشان اسلام پا گرفته است طلیعه اي باشد براي چنین جهش بزرگی،جهشی که ما را نیز به تولیدکنندگان طراز اول علم در جهان تبدیل كند.

انتهای پیام/

لینک مطلب

پاسخ دهید