توهین کوچک زاده به عراقچی+عکس

0

گیگر :

دلیل این رفتارهای امثال کوچکزاده دنیا طلبی و و اشتهای پست و مقامه و حسادته !!
آدم دلش واسه اینا می سوزه!!
آقای ظریف و آقای عراقچی و انسانهای صادقی مثل اینا نباید به حرف این از خدا بی خبرها توجه کنن!!
خدارو شکر هنوز امثال این دیپلماتها هستند تا ما جوانها به آینده ایران امیدوار باشیم…منبع

پاسخ دهید