توهین کوچک زاده به عراقچی+عکس

0

گیگر :

دلیل این رفتارهای امثال کوچکزاده دنیا طلبی و و اشتهای پست و مقامه و حسادته !!
آدم دلش واسه اینا می سوزه!!
آقای ظریف و آقای عراقچی و انسانهای صادقی مثل اینا نباید به حرف این از خدا بی خبرها توجه کنن!!
خدارو شکر هنوز امثال این دیپلماتها هستند تا ما جوانها به آینده ایران امیدوار باشیم…

[ad_2]

منبع

پاسخ دهید